Самые популярные материалы:

Інформація щодо підготовки до опалювального сезону 2014-2015 р.


Керівникам суб’єктів електроенергетики, теплогенеруючих, теплотранспортуючих, тепло сервісних, теплопостачальних організацій та споживачів теплової енергії


ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

 

   Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного господарства підприємств, установ та організацій  до роботи в осінньо-зимовий період   2014-2015 років інспекція Держенергонагляду вважає за необхідне звернути Вашу увагу, що тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота Вашого підприємства може гарантувати його стале функціонування в зимовий період.

Експлуатація енергетичних установок споживачів електричної і теплової енергії має бути організована у відповідності до вимог чинних нормативних документів,  які встановлюють єдиний порядок підготовки теплових господарств до опалювального періоду.

Беручи до уваги особливу важливість робіт з підготовки енергетичного господарства до роботи в осінньо-зимовий період, Держенергонагляд наголошує на необхідності виконання вимог Правил  та наполягає, при підготовці відповідних заходів, врахувати та забезпечити, до початку опалювального періоду, виконання  таких основних робіт:

-       ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах;

-       постачання палива у відповідності до технологічних потреб, створення його нормативних запасів;

-       приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;

-       укомплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин та матеріалів, інструментів, знаряддя, засобами захисту, теплого спецодягу;

-       підготовку машин та механізмів до робіт в умовах низьких температур;

-       випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж в необхідних обсягах;

-       промивання устаткування та трубопроводів теплових мереж, центральних теплових пунктів систем теплопостачання та теплоспоживання;

-       розроблення експлуатаційних режимів роботи систем теплопостачання та теплоспоживання, а також заходів з їх забезпечення;

-       перевірку пристроїв релейного захисту та автоматики;

-       перевірку технічного стану теплових мереж, теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;

-       забезпечення гідропневматичної промивки систем теплопостачання та внутрішньобудинкових мереж, а у разі необхідності – хімічної промивки;

-       теплоізоляцію споруд, інженерних об’єктів та під’їздів житлових будинків згідно з вимогами нормативної та проектної документації, що повинно забезпечити належний тепловий опір огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний період;

-       перевірку засобів захисту обліку електричної та теплової енергії в умовах низьких температур;

-       проведення протиаварійних тренувань з відповідним персоналом;

-       комплектацію робочих місць персоналу оперативною та технічною документацією;

-       організацію введення в дію протиаварійних заходів у разі їх застосування в установленому порядку;

-       перегляд, у разі необхідності, Актів аварійної, екологічної та технологічної броні електропостачання;

-       перегляд  та внесення, за необхідності, змін до договорів на енергопостачання; а також перевірку відповідності вимог Положення про оперативну взаємодію з місцевою енергопостачальною організацією.

-       створення комісій з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період, згідно вимог Правил:

 Підготовка до опалювального періоду 2014/2015 років:

 для споживачів:

-        видати  наказ на суб’єкті господарювання  про створення комісії з перевірки готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період до 01.09.2014р.

-       не пізніше травнямісяця поточного року необхідно скласти переліки заходів, необхідних для підготовки теплового господарства до наступного опалювального періоду.

Зазначені заходи повинні передбачати:

-          виконання ремонтно-профілактичних робіт устатковання тепловикористо-вувальних установок і внутрішньобудинкових систем;

-          усунення порушень, виявлених у гідравлічних та теплових режимах тепловикористовувальних установок ;

-          промивання устатковання, тепловикористовувальних установок, трубопроводів та систем теплоспоживання;

-          виконання ремонтно-профілактичних робіт приладів обліку та регулювання теплової енергії та їх повірки;

-          відновлення теплової ізоляції;

-          перевірку та відновлення (за необхідності) герметизації інженерних вводів;

-          гідравлічні випробування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення;

-          налагодження систем теплоспоживання;

-          відновлення (за необхідності) роботи нагрівальних приладів на сходових клітках;

-          перевірку наявності (відновлення) табличок на увідних засувках систем, повітрозбірниках, централізованого опалення, вентиляції, ГВП на кожному стояку з нумерацією відповідно до виконавчих схем.

Заповнення системтеплоспоживання хімічно очищеною водою повинно бути завершено до 15 вересня поточного року.

Складання актів готовностітеплового господарства до роботи в опалювальний період та надання   актів до  Інспекції Держенергонагляду в Запорізькій областідо 25.09 2014р.

 для тепло постачальників:

-      до 1 квітняпоточного року скласти дефектні відомості основного та допоміжного обладнання, відповідним наказом затвердити організаційно технічні заходи з підготовки до опалювального періоду, призначити відповідальних осіб за їх виконання

-       видати розпорядчі документищодо розробки планів організаційно-технічних заходів до15.04.2014р.

-       копії розпорядчих документівщодо підготовки до опалювального періоду надаються у 5-денний термін до уповноважених органів, яким вони підпорядковані, та до Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії.

-       Перевірка готовності до роботи теплових господарств в опалювальний періодповинна бути закінчена у термін не пізніше 15 вересня поточного року.

Підготовлені до роботи в опалювальний період теплові господарства повинні відповідати таким вимогам:

-          виконані графіки планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устатковання в обсязі вимог НТД із забезпечення надійної та економічної роботи устатковання та споруд;

-          виконані у запланованих обсягах заходи інвестиційних програм щодо технічного переозброєння, модернізації та будівництва теплових мереж і основного обладнання;

-          виконані заходи, передбачені відповідними наказами щодо підготовки до роботи в опалювальний період, а також закінчено виконання всіх робіт з підготовки до роботи систем опалення, утеплення і освітлення виробничих будівель і споруд;

-          виконані в повному обсязі заходи щодо попередження пошкоджень устатковання, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря;

-          виконані вимоги вибухопожежобезпеки паливного і кабельного господарств;

-          укомплектовані всі робочі місця підготовленим і атестованим персоналом у порядку, установленому відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75, оснащені необхідними засобами індивідуального захисту, спецодягом та інструментом, а також інструкціями з експлуатації устатковання, охорони праці;

-          забезпечене резервування за схемами постачання теплової енергії на власні потреби електростанцій та котелень відповідно до вимог НТД;

-          виконані графіки технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики;

-          забезпечена готовність систем зв’язку та засобів диспетчерсько-технологічного керування;

-          забезпечена готовність джерел теплопостачання та теплових мереж до виконання графіка теплових навантажень з підживленням у розмірах, передбачених НТД;

-          виконані в нормативному обсязі діагностика, ремонти та випробовування теплових мереж.

  

До 1 жовтняпоточного року повинні бути закінчені всі планові роботи на устаткуванні ДТ, ТМ, ТП, системах опалення, вентиляції та гарячого водопостачання та усунуті всі порушення і дефекти, виявлені в період підготовки до опалювального періоду.

 

  

Держенергонагляд в Запорізькій області.

0

Комментарии (0)

RSS Свернуть / Развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.