Самые популярные материалы:

Програма діяльності "оновленого" обласного Департаменту культури

У зв'язку з проведенням відкритого конкурсу кандидатів на посаду директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації та необхідністю представлення (оприлюднення)  широкій громадськості власних програм подальшої роботи, конкурсант — Олександр Кахай підготував власний перелік подальших дій в разі перемоги на відповідних профільних виборах.

 

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

Департаменту культури, туризму, національностей та релігій

Запорізької облдержадміністрації

(Кахай Олександр)


Культура, мистецтво, духовність та натхнення є головними складовими національної та соціальної свідомості сучасної людини. Головними напрямками діяльності «оновленого» Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації є розробка та впровадження якісних змін до культурно-мистецького, професійного, туристичного та духовного станів дітей, молоді, дорослого населення Запоріжжя та всієї області, промоція Запорізького краю на теренах країни й всього світу, розширення міжсекторної, міжрегіональної, міжконфесіональної та міжнаціональної співпраць, а також – покращення фінансового, матеріального та професійного станів співробітників підвідомчих Департаменту установ. Саме тому мають бути розглянуті та підтримані збереження, розвиток та якісне оновлення таких питань та напрямків, як культура, театральне, циркове, музичне, візуальне мистецтво, кіно, музейна справа, туризм, питання національностей та релігій, фінансового захисту й підтримки самих працівників закладів, установ та об'єктів, підвідомчих Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації.

 

КУЛЬТУРА

 

Шляхом спільного з громадськими організаціями, приватними та державними установами заплановано проведення широких освітніх і просвітніх кампаній з розвитку загальнолюдських й європейських цінностей мешканцям Запоріжжя й всієї Запорізької області «23 способами маркетингу», головні з яких – креативні вірусні відео- та радіо- ролики, агіт-плакати, флеш-моби, творчі зустрічі-ігри для різних поколінь, інформаційні «шторми» в соціальних мережах, відповідні ігрові лекції в молодших, середніх і вищих навчальних закладах, на підприємствах та в клубах «за інтересами» й т.п.

Пропаганда культури відбуватиметься за такими ключовими напрямками: взаємоповага, чесний патріотизм, толерантність, волонтерство, доброзичливість, культура спілкування, здоровий спосіб життя, чистота навколишнього світу й т.п.

Також, шляхом творчих заходів як від релігійних і громадських, так і державних установ і організацій та самого Департаменту, зміцнюватимуться національна свідомість широкого загалу, підтримуватимуться права й свободи представників національних меншин в нашому краї.

 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

 

Комунальні, приватні, авторські й інші види театрів Запорізької області на сьогоднішній день конче потребують програми підтримки відповідної діяльності. Це розширення й збільшення глядацької аудиторії, практичне становлення молодих режисерів, акторів, драматургів й сценографів, створення «мобільних» труп з виїзними виставами по районних й селищних центрах області з метою прищеплення населенню любові до театрального мистецтва, його додатковий культурний, естетичний та моральний розвиток, можливість залучення додаткового фінансування творчих колективів як шляхом залучення фінансів від донорських та грантових державних і недержавних організацій, так і від самого населення. Також плануються виїзні національні тури запорізьких театральних колективів з резонансними виставами.

Окрім того, в рамках програми активно підтримуватимуться власні пошук, новаторство й оригінальність в театрі, постанови сучасних креативних вистав задля більшого зацікавлення даним мистецтвом старших школярів та студентства, проведення в Запоріжжі всеукраїнських і міжнародних театральних форумів з обміну кращими практиками та творчі фестивалі з залученням українських й світових зіркових діячів різних напрямків і жанрів театру, залучення грантів на створення, переклад, постанову вистав іноземних авторів, підтримка креативних запорізьких авторів різними способами.

 

ЦИРКОВЕ МИСТЕЦТВО

 

Розвиток та підтримку циркового мистецтва планується проводити двома паралельними способами — наочна агітаційна кампанія шляхом залучення якомога більшої кількості глядачів на виступи в запорізькому цирку, а також шляхом організаційної й інформаційної підтримки діяльності й успіхів місцевих студій циркового мистецтва за допомогою всіх видів ЗМІ та через залучення до участі в міських, районних, сільських, селищних, обласних й вищих культурно-масових, творчих і конкурсних заходах і проектах.

 

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

 

Завдяки проведенню творчих конкурсів серед дітей й юнацтва, і, окремо, серед професіоналів, місцевих і національних конкурсів з живопису, скульптури, графіки й фотографії, залучаючи профільні громадські організації та підтримуючи їхні відповідні ініціативи, обласний Департамент культури може легко та швидко якісно впливати на спрямований культурний, естетичний, моральний та професійний зріст учасників і глядачів цих проектів. Також, проведення таких творчих з'їздів-пленерів, профільних майстер-класів та шкіл позитивно відобразиться на загальному стані населення.

Окрім того, урбаністичний дизайн також можна буде спрямувати в корисне морально-свідоме, та, навіть, національно-патріотичне русло через залучення майстрів та майстринь з вуличного графіті до співпраці як з Департаментом, так і відповідальними громадськими організаціями.

 

КІНО

 

На превеликий жаль, українське, а, тим паче, запорізьке кіно, в доволі жахливому стані — майже не існує якісного короткого метра, не кажучи вже про повний. А якщо і є, то далі, в кращому випадку, соціальних мереж, вони не йдуть. Однією з задач “оновленого” Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації є розвиток вітчизняного якісного розумного вдумливого професійного короткометражного й повнометражного кіно як на життєві, наукові, історичні та повсякденні теми, так і такі роботи, які стануть гарною промоцією як всього Запорізького краю, так і окремих його культурних, історичних чи архітектурних перлин. Для цього необхідно провести форум відповідних громадських та приватних діячів, розробити спільну концепцію та чіткий план реалізації даної ідеї, а як своєрідні зрізи цього напрямку діяльності будуть місцеві кінофестивалі регіонального, національного й міжнародного рівнів.

 

ТУРИЗМ

 

Для розвитку туризму в Запорізькому краї є всі необхідні кліматичні та природні умови — помірні температури та погода, наявність річок та моря, ліси та луки, степи та кам'яні могили, покинуті фортеці й т.п… При цьому, на території колиски козацтва можна розвивати зелений (садиби й етно-еко-поселення), внутрішній (як всередині області, так і з різних куточків України до нашого краю), історичний (для тих, хто полюбляє рольові ігри з відтворення легенд та/чи бойових дій) та науковий (для ентомологів, орнітологів, ботаніків й т.д.) туризм. Окрім того, що туризм варто розвивати цілеспрямовано з залученням партнерських рекламних й геолокаційних організацій і компаній, також на нього якісно позитивно впливатимуть розвиток суміжних напрямків роботи (різні види мистецтва, кіно, культура), які приваблюватимуть до нашої області якомога більше як українців, так й іноземців.

 

МУЗЕЙНА СПРАВА

 

Шляхом залучення державних і недержавних коштів і спеціалістів необхідно провести оновлення та/чи підтримку існуючих музейних фондів, заповідників, історичних та культурних об'єктів-пам'яток, налагодження систем їхньої охорони та контролю, налагодження системи фахового розвитку, своєчасна виплата зарплатні співробітникам музеїв та заповідників, застосування кращих світових ініціатив та програм, промоція відвідування цих об'єктів та закладів молоддю та дорослим населенням.

 

ДУХОВНІСТЬ

 

У Запоріжжі й області зареєстровано десятки церков, об'єднань і зборів різних світових конфесій, налагодження поміж якими зв'язку, захист прав та свобод їхніх членів та підтримка на законодавчому рівні є одним із напрямків діяльності Департаменту.

 

НАЦІОНАЛЬНОСТІ

 

На території України та, зокрема, Запорізького краю, компактно проживають представники різних національностей. Тому однією з ключових задач Департаменту є налагодження зв'язків поміж цими діаспорами, помірна промоція кожної з них шляхом проведення міжнаціональних форумів, фестивалів, творчих конкурсів та заходів на кшталт Днів Європи як локального, так і міжнародного рівнів на території Запорізької області. Окрім того, також можливе сприяння у відкритті мовних шкіл-майстерень, де будь-хто зможе безкоштовно вивчити інші мови — польську, німецьку, болгарську, гагаузьку, вірменську тощо.

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

 

Підтримка музичного мистецтва в Запорізькій області відбуватиметься як шляхом фінансування й надання/пошуку вітчизняних й іноземних грантів, широке залучення до різноманітних ініціатив вихованців музичних шкіл, студій й обдарованих дітей та підлітків, проведення різних рівнів фестивалів і конкурсів із залученням метрів українського та світового музичного мистецтва, підтримка культурного продукту на місцевому та національному медіапросторі, проведення живих творчих зустрічей та діалогів з метою професійного розвитку молодих виконавців.

 

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

 

Професійна, творча, матеріальна, інформаційна та фінансова підтримка всіх категорій/напрямків діяльності Департаменту культури шляхом залучення державних, грантових, партнерських і спонсорських коштів якісно вплине на подальший загальний розвиток як всього населення, так і кожної особи зокрема. При цьому стоятиме питання своєчасної виплати зарплатні через недопущення “закривання дірок” місцевих бюджетів за рахунок культури, а також залучення додаткових коштів на преміювання креативних співробітників підвідомчих установ.

 

Шляхом широкої промоції культурних, історичних, мистецьких, духовних та творчих установ, об'єктів та заходів, прогнозується збільшення туристів та фанатів, які фінансово додатково підтримають відповідні ініціативи та роботи, а грантові кошти нададуть можливість додаткового вільного професійного розвитку.

0

Комментарии (0)

RSS Свернуть / Развернуть

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.